• Slide 07
  • Slide 08
  • Slide 08
  • Slide 09
  • Slide 12
  • Slide 11

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Klientům můžeme nabídnout v rámci fakultativních služeb odvoz služebním vozidlem na úřady, k lékaři apod.

 

Nenárokové - fakultativní služby

mimořádná doprava na území města 20 Kč = jednorázová platba, doprovod je hrazen v rámci péče - PNP
mimořádná doprava mimo území města 5 Kč / km - doprovod je hrazen v rámci PNP
výlet autobusem dle celkových nákladů a počtu zůčastněných
úhrada televizní přípojky 90 Kč / 1 měsíc
revize vlastních el. spotřebičů 1x ročně dle skutečných nákladů účtovaných revizním technikem