• Slide 07
 • Slide 08
 • Slide 08
 • Slide 09
 • Slide 12
 • Slide 11

Třinec

Den otevřených dveří

 

 

 

NÁVŠTĚVY POVOLENY POUZE NA OBJEDNÁVKU

POZOR ZMĚNA telefonního čísla!!

Na návštěvu je nutné se objednat předem na novém telefonním čísle: 727 989 974, a to v čase 8.00 – 10.00 hod.

 

Samotné návštěvy pak budou probíhat v časech 9.00 – 11.00 a 13.00 – 14.45 hod.

Ke každému klientovi bude puštěna max. 1 osoba 1x za týden. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let.

 

Podmínky pro návštěvníky:

Osoby, které jdou na návštěvu, musí doložit doklad o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, ne staršího 48 hodin. Nebo může být provedený antigenní test v našem zařízení.

 • Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Osoba splňující tyto požadavky může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Nový Respirátor si návštěva po vydezinfikování rukou rozbalí a nasadí v přítomnosti testující sestry.

 

Pokyny pro návštěvy při dodržení výše uvedených podmínek:

 • Maximální doba návštěvy je stanovena na 30 minut.
 • Všem příchozím návštěvám bude změřená teplota bezdotykovým teploměrem pracovníkem naší organizace. Při teplotě 37,5 °C a výše, nebude návštěva vpuštěna na oddělení a bude zdvořile odeslána pryč z domova.
 • Potvrzení lékaře o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či testu PCR, s negativním výsledkem, či potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 předloží návštěva při vstupu do zařízení pracovníkovi pověřenému měřením tělesné teploty.
 • Návštěvy v COVID zónách (prostory s nakaženými uživateli) jsou zakázány.
 • Vstup a odchod návštěvy bude umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvy mají povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do těchto budov.

 

PLATBY PŘIJÍMÁME V HOTOVOSTI NEBO PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET
Č. 4411632 / 0800

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás na stránkách Senior domu POHODA a.s.. Jsme společnost, která se rozhodla zajistit kvalitní bydlení a zároveň poskytovat sociální služby našim klientům.

Poskytujeme tyto sociální služby

 • domov pro seniory, od 60 let a výše

Naším cílem je

 • podpořit dosavadní život našich klientů s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti
 • vytvářet podmínky pro dřívější zvyky a rituály
 • zajistit hodnotný život našim klientům tak, aby odpovídal jejich potřebám a přáním

Děkujeme za Vaši pozornost, přízeň a přijměte nabídku k zastavení se u nás.

S úctou
Tomáš Trubecký, ředitel