• Slide 07
  • Slide 08
  • Slide 08
  • Slide 12
  • Slide 09
  • Slide 11

DENNÍ AKTIVITY

Každý den v našem domově probíhají volnočasové aktivity pro seniory. Pro klienty jsou připravené různé zábavné aktivity – promítání starých filmů, společenské hry, ruční práce, kreslení a tvoření výrobků předčítání aj. Každodenní pobyt u nás klientům zpříjemnují domácí mazlíčci – králík Borůvka, afričtí šneci Jája a Pája a akvarijní rybičky.

 

 

AKTIVNÍ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Snažíme se klienty udržet v aktivním kulturním i společenském životě. Proto pořádáme pro ně různé společenské akce v domově jako jsou koncerty, kavárna, grilování, divadelní představení, taneční vystoupení aj. nebo také chodíme na různé akce mimo domov jako je kino, Den Země, návštěvy cukráren, kaváren, městské knihovny apod.

 

 

BOHOSLUŽBY

Nedílnou součástí pro psychickou pohodu klienta jsou pravidelně konané mše a bohoslužby. Každý klient podle svého vyznání může navštívit, katolickou mši a evangelickou bohoslužbu. Také na pravidelné sezení přichází zástupci víry Evangelické Augsburského vyznání.

 

TRÉNINK PAMĚTI

Tato disciplína má za cíl zkvalitnit život seniorům. Pravidelné testy paměti působí jako prevence a dokáží včas zachytit příznaky poruchy nebo nemoci. Je vhodná pro klienty, kteří mají lehkou poruchu paměti způsobenou stařeckou zapomětlivostí. Je dokázáno, že tyto tréninky zlepšují paměť,  posilují soběstačnost, zlepšují a oddalují proces demence a přispívají k prokrvení mozku.

 

 

ERGOTERAPIE

Ergoterapie je léčebná metoda, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností každého jedince. Podporuje činnosti potřebné při zvládání běžných denních, pracovních a zájmových úkonů. Je vhodná pro klienty s fyzickou nebo mentální poruchou. Využívá se při této metodě aktivního zapojení do zahradničení, šití, pletení, kreslení, vaření aj.

 

 

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je metoda, která se využívá jako terapeutický prostředek ke zmírnění bolesti, úzkosti nebo strachu. Léčivá hudba se využívá v oblasti psychiatrie a chirugie a při léčbě dlouhotrvajících chorob. Hudba má blahodárny vliv na vegetativní funkce -ovlivňuje srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku apod.

Cílem muzikoterapie je pomáhat a zlepšovat celkový stav postižených a narušených osob bez ohledu na věk, pohlaví nebo třeba povolání a vzdělání.

 

 

CANISTERAPIE

Canisterapie je metoda, která je v domově hodně využívána pro klienty, kteří trpí svalovými křečemi, nemocemi při kterých vzniká třes a pro klienty, kteří se nemohou hýbat. Velice pozitivně ovlivňuje psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka.

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresemi nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně.

 

 

PONYTERAPIE

Ponyterapie je fyzioterapeutická metoda, která využívá jako pomůcku speciálně připraveného koně.

Ponyterapie blahodárně ovlivňuje psychiku člověka, jemnou a hrubou motoriku. Napomáhá lidem se sníženou pohyblivostí, lidem s demencí, úzkostmi ke zlepšení společenského chování.

 

 

KINEZOTERAPIE

Kinezoterapie je podpůrná cvičební metoda, která pomáhá klientům dostávat do kondice ty části těla, které mají sníženou funkčnost. Soustřeďuje se na zvýšení síly v poškozené části těla a na její ohebnost. Přispívá klientům k dosažení pocitu psychické normality. Během terapie napomáháme klientům k úplnějšímu sebepoznání a poznávání svých vlastních možností a tím i ke kvalitnějšímu způsobu života.

      Aktivní a pasivní cvičení u lůžka, na lůžku

      zdravotní masáže

      skupinové aktivní cvičení na židlích

      procvičování jemné motoriky

      posilování paměti

      cvičení pohybových schopností, koordinace pohybů

      cvičení smyslů