• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Český Těšín

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. 7. 2021 

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ


u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Omezuje návštěvy klientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta se před zahájením návštěvy prokáže:

  • negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 72 hod,
  • negativním výsledkem PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 ne starším než 7 dní,
  • potvrzením o prodělaném onemocnění virem SARS CoV-2, ne delším než 180 dní,
  • vystaveným národním nebo EU certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a

-       od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo

-       od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Osoba navštěvující klienta, která splní jeden z uvedených bodů, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvy probíhají každý den od 14:00 do 16:00 hod.

 

 

Za dodržování krizových opatření děkujeme

vedení POHODA Seniorům, z.ú.

V Českém Těšíně 7. 7. 2021

 

Informace k předávání balíčků rodinným příslušníkům

Prosíme rodiny našich klientů, aby balíčky nosily do kanceláře sociálních pracovnic v následující dny:

Po : 7:00 – 16:30

St : 7:00 – 15:30

Mimo tyto dny a hodiny nezaručujeme převzetí a předání balíčků.