• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Český Těšín

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 201

KRIZOVÁ OPATŘENÍ

s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 28. března 2021

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Omezuje návštěvy klientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta se před zahájením návštěvy prokáže:

  •           negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 48 hod.
  •      potvrzením o absolvovaném očkování proti viru SARS CoV – 2.
  •      potvrzením o prodělaném onemocnění virem SARS CoV – 2, ne delším než 90 dní.
  •         negativním výsledkem PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 ne starším 48 hod.

Osoba navštěvující klienta, která splní jeden z uvedených bodů, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvy probíhají každý den od 14:00 do 16:00 hod.

Vycházka klienta i na krátkou dobu, musí následně splňovat tyto podmínky:

  •           Klient bezprostředně po návratu bude umístěn do izolace a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.

Po dobu trvání nouzového stavu, z důvodu omezeného počtu izolačních pokojů,vycházky klientůmimo objekt zařízení nedoporučujeme.

 

Za dodržování krizových opatření děkujeme

                                                                                                                                                      vedení POHODA Seniorům, z.ú.

V Českém Těšíně dne 18. 3. 2021

 

 

Informace k předávání balíčků rodinným příslušníkům

Prosíme rodiny našich klientů, aby balíčky nosily do kanceláře sociálních pracovnic v následující dny:

Po : 7:00 – 16:30

St : 7:00 – 15:30

Mimo tyto dny a hodiny nezaručujeme převzetí a předání balíčků.