• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06

Český Těšín

Obnovení návštěv

Na základě nulového výskytu pozitivity na Covid -19 v našem domově, jsme se rozhodli obnovit návštěvy.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta se před zahájením návštěvy prokáže:

 • negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 24 hod,
 • negativním výsledkem PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 ne starším než 72 hodin,
 • potvrzením o prodělaném onemocnění virem SARS CoV-2, ne delším než 180 dní,
 • vystaveným národním nebo EU certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a
  - od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo
  - od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Osoba navštěvující klienta, která splní jeden z uvedených bodů, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvy probíhají každý den od 14:00 do 16:00 hod.   

Za dodržování mimořádných opatření děkujeme

vedení POHODA Seniorům, z.ú.

V Českém Těšíně 22.11. 2021

 

 

Informace k předávání balíčků rodinným příslušníkům

Prosíme rodiny našich klientů, aby balíčky nosily do kanceláře sociálních pracovnic v následující dny:

Po : 7:00 – 16:30

St : 7:00 – 15:30

Mimo tyto dny a hodiny nezaručujeme převzetí a předání balíčků.