• Slide 02
  • Slide 00
  • Slide 01

Jablunkov

Návštěvy povoleny 

Na návštěvu je nutné se objednat na tel: 555 500 624 nebo 725 560 561

Podmínky pro návštěvníky:

Osoby, které jdou na návštěvu, musí doložit doklad o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, ne staršího 48 hodin.

  • Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

V případě zájmu návštěvu otestujeme antigenními testy. 

Pokyny pro návštěvy při dodržení výše uvedených podmínek:

  • Návštěvy jsou povoleny v maximálním počtu 2 osoby na jednoho uživatele 1 x denně.
  • Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let.
  • Maximální doba návštěvy je stanovena na 30 minut.
  • Návštěvy v COVID zónách (prostory s nakaženými uživateli) jsou zakázány.
  • Návštěvy mají povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do těchto budov.