• Slide 02
  • Slide 00
  • Slide 01

Jablunkov

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Z důvodu zhoršující se situace v důsledku šíření nákazy COVID-19 vyhlašujeme toto mimořádné opatření.

Osoby, které jdou na návštěvu, prosíme, aby se předem nahlásili u sociální pracovnice, v kolik hodin přijdou. Telefonní číslo pro ohlášení návštěvy je 555 500 624 nebo 725 560 561

Po příchodu do zařízení je pro všechny návštěvy povinné vydezinfikovat si ruce, nasadit si respirátor, nahlásit se na sesterně a prokázat se:

  • negativním výsledkem RT PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 ne starším než 72 hodin
  • negativním výsledkem antigenního testu (POC antigenní test) na přítomnost viru SARS CoV-2 ne starším 24 hodin
  • vystaveným národním nebo EU certifikátem o prodělaném očkování proti onemocnění COVID-19
  • potvrzením o prodělaném onemocnění SARS CoV-2, ne delším než 180 dní

 

Osoby, které se prokáží jedním z výše uvedených dokladů, mohou vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Návštěvy jsou povoleny v počtu 2 osob na klienta, max. na hodinu denně v rozmezí od 13:00 do 16:00.

Prosíme všechny návštěvy, aby dodržovali výše uvedené pravidla a chránili tak naše klienty i pracovníky.

Tyto opatření slouží jako prevence před nákazou, prosíme Vás o toleranci, respektování pravidel a shovívavost.