• Slide 07
 • Slide 08
 • Slide 08
 • Slide 12
 • Slide 09
 • Slide 11

DENNÍ AKTIVITY

Každý den v našem domově probíhají volnočasové aktivity pro seniory. Pro klienty jsou připravené různé zábavné aktivity – promítání starých filmů, společenské hry, ruční práce, kreslení a tvoření výrobků předčítání aj. Každodenní pobyt u nás klientům zpříjemnují domácí mazlíčci – králík Borůvka, afričtí šneci Jája a Pája a akvarijní rybičky.

 

 

AKTIVNÍ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Snažíme se klienty udržet v aktivním kulturním i společenském životě. Proto pořádáme pro ně různé společenské akce v domově jako jsou koncerty, kavárna, grilování, divadelní představení, taneční vystoupení aj. nebo také chodíme na různé akce mimo domov jako je kino, Den Země, návštěvy cukráren, kaváren, městské knihovny apod.

 

 

BOHOSLUŽBY

Nedílnou součástí pro psychickou pohodu klienta jsou pravidelně konané mše a bohoslužby. Každý klient podle svého vyznání může navštívit, katolickou mši a evangelickou bohoslužbu. Také na pravidelné sezení přichází zástupci víry Evangelické Augsburského vyznání.

 

TRÉNINK PAMĚTI

Tato disciplína má za cíl zkvalitnit život seniorům. Pravidelné testy paměti působí jako prevence a dokáží včas zachytit příznaky poruchy nebo nemoci. Je vhodná pro klienty, kteří mají lehkou poruchu paměti způsobenou stařeckou zapomětlivostí. Je dokázáno, že tyto tréninky zlepšují paměť,  posilují soběstačnost, zlepšují a oddalují proces demence a přispívají k prokrvení mozku.

 

 

ERGOTERAPIE

Ergoterapie je léčebná metoda, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností každého jedince. Podporuje činnosti potřebné při zvládání běžných denních, pracovních a zájmových úkonů. Je vhodná pro klienty s fyzickou nebo mentální poruchou. Využívá se při této metodě aktivního zapojení do zahradničení, šití, pletení, kreslení, vaření aj.

 

 

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je metoda, která se využívá jako terapeutický prostředek ke zmírnění bolesti, úzkosti nebo strachu. Léčivá hudba se využívá v oblasti psychiatrie a chirugie a při léčbě dlouhotrvajících chorob. Hudba má blahodárny vliv na vegetativní funkce -ovlivňuje srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku apod.

Cílem muzikoterapie je pomáhat a zlepšovat celkový stav postižených a narušených osob bez ohledu na věk, pohlaví nebo třeba povolání a vzdělání.

 

 

CANISTERAPIE

Canisterapie je metoda, která je v domově hodně využívána pro klienty, kteří trpí svalovými křečemi, nemocemi při kterých vzniká třes a pro klienty, kteří se nemohou hýbat. Velice pozitivně ovlivňuje psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka.

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresemi nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně.

 

 

PONYTERAPIE

Ponyterapie je fyzioterapeutická metoda, která využívá jako pomůcku speciálně připraveného koně.

Ponyterapie blahodárně ovlivňuje psychiku člověka, jemnou a hrubou motoriku. Napomáhá lidem se sníženou pohyblivostí, lidem s demencí, úzkostmi ke zlepšení společenského chování.

 

 

KINEZOTERAPIE

Kinezoterapie je podpůrná cvičební metoda, která pomáhá klientům dostávat do kondice ty části těla, které mají sníženou funkčnost. Soustřeďuje se na zvýšení síly v poškozené části těla a na její ohebnost. Přispívá klientům k dosažení pocitu psychické normality. Během terapie napomáháme klientům k úplnějšímu sebepoznání a poznávání svých vlastních možností a tím i ke kvalitnějšímu způsobu života.

      Aktivní a pasivní cvičení u lůžka, na lůžku

      zdravotní masáže

      skupinové aktivní cvičení na židlích

      procvičování jemné motoriky

      posilování paměti

      cvičení pohybových schopností, koordinace pohybů

      cvičení smyslů

 

 

moravskoslezsky kraj logo

Velice si vážíme podpory, kterou nám věnujete a děkujeme všem níže uvedeným subjektům za dotace a dary, kterými nám přispěli v roce 2022.

 • Město Třinec
 • Moravskoslezský kraj
 • Obec Nýdek
 • Město Havířov
 • Obec Ropice
 • Město Jablunkov
 • Obec Hrádek
 • Město Albrechtice
 • Město Zlaté Hory

 

Za finanční podporu v roce 2021 děkujeme těmto subjektům:

DOTACE POSKYTLI:

 • Moravskoslezský kraj
 • statutární město Třinec
 • obec Ropice
 • statutární město Havířov
 • statutární město Karviná
 • obec Nýdek
 • obec Hrádek

 

DARY POSKYTLI:

 • obec Bocanovice
 • měso Zlaté hory

 

moravskoslezsky kraj logoTřinecnydekBocanoviceRopice

 

Finanční dotaci pro rok 2020 poskytli:

 • statutární město Třinec 
 • statutární město Karviná
 • statutární město Havířov
 • Nadace ČEZ
 • obec Nýdek 
 • obec Ropice

Děkujeme za finanční podporu v roce 2019 těmto subjektům:

Financováno z dotace č. 06443/2019/soc Moravskoslezského kraje

"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019" v rozsahu podpory realizace poskytovaných služeb.

 

moravskoslezsky kraj logo

Dotace poskytli:

 • Město Třinec Třinec
 • Obec Ropice Ropice

Dary věnovali:

 • obec Košařiska Kosariska
 • město Vratimov Vratimov

Děkujeme za finanční podporu v roce 2018 těmto subjektům:

 • Město Třinec
 • Obec Ropice

Děkujeme za poskytnutí dotace v roce 2017 těmto subjektům:

 • Obec Nýdek
 • Obec Ropice
 • Město Havířov
 • Město Třinec

Děkujeme za finanční podporu pro rok 2016 těmto subjektům:

Dotace poskytli:

 • Obec Ropice
 • Město Havířov
 • Město Karviná
 • Město Třinec

Finanční dary poskytli:

 • Obec Košařiska
 • Obec Nýdek
 • Obec Bystřice
 • Obec Bocanovice

 

moravskoslezsky kraj logo

Obdrželi jsme finanční dotaci z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021, a to v projektu:

Pořízení vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - SENIOR DOMY POHODA a.s. v Třinci na sociální službu domov pro seniory ve výši 295 100,- Kč.

 

 

moravskoslezsky kraj logo

Obdrželi jsme finanční dotaci z Programu KSS 2/20 na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020, a to v projektu:

Pořízení vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - SENIOR DOMY POHODA a.s. v Třinci na sociální službu domov pro seniory ve výši 259 200,- Kč.

 

 

moravskoslezsky kraj logo

Obdrželi jsme finanční dotaci z Programu KSS 4/20 na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020, a to v projektu:

Pořízení vozidla pro registrovanou sociální službu domova pro seniory - SENIOR DOMY POHODA a.s. v Třinci ve výši 300 000,- Kč.

 

 

moravskoslezsky kraj logo

Obdrželi jsme finanční dotaci v Programu na podporu poskytování sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020.

 

Děkujeme za materiální podporu během celého roku 2020 supermarketu TESCO v Třinci. Za krásné dárky pro naše seniory a za celoroční podporu.

Senior domy POHODA a.s. si velice váží pomoci při zabezpečení chodu naší organizace v této složité době a děkuje za materiální a systematickou pomoc při preventivních opatřeních pro případ zasažení koronavirem (COVID -19).

 • Krajskému úřadu MSK
 • Statutárnímu městu Třinec
 • Společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 • Společnosti ADRA o.p.s.
 • Společnosti IRESOFT s. r. o.
 • Domu dětí a mládeže Třinec, příspěvkové organizaci
 • Nadaci ČEZ
 • Třinecké obchodní akademii informačních technologií a veřejné správy s. r. o.
 • Společnosti FINCLUB a.s.
 • HC OCELÁŘI TŘINEC
 • Knihovna Třinec
 • Fanoušci a hráči Baníku Ostrava a Oktagon
 • SOŠ Třineckých železáren Třinec
 • Walmark a.s.

Také děkujeme společnosti Philip Morris ČR za tablet pro naši organizaci, který je určen pro komunikaci klientů s rodinnými příslušníky.

Upřímně děkujeme všem rodinným příslušníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří obětavě ušili roušky a darovali je našemu zařízení.

Poslání sociální služby

Posláním domova pro seniory, Senior domy POHODA a.s. v Třinci je poskytovat seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu celodenní podporu a péči prostřednictvím pobytové sociální služby.
Se seniory, kteří již nemohou vlastními silami ani s pomoci blízkých nebo jiných dostupných služeb zvládat svoji situaci doma, usilujeme o zachování a udržení dosavadních schopností a dovedností v rámci komplexní péče v průběhu poskytování služby.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinou klientů jsou senioři od 60 let věku, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze řešit pomocí rodiny, blízkých osob nebo prostřednictvím terénních a ambulantních služeb. Služba Domov pro seniory je určena seniorům z Moravskoslezského kraje.

Pobytová služba domov pro seniory není určena:

 • osobám mladším 60 let
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s epidemiologicky závažnou diagnózou vyžadující karanténní opatření (TBC, HIV pozitivní, MRSA, Virová hepatitida, Scrabies),
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, např. osoby se závažnými psychiatrickými onemocněními,
 • osobám hluchoněmým, hluchoslepým
 • osobám, které vyžadují poskytnutí jiné sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem nebo jiné veřejné služby)

Cíle sociální služby

Naším cílem je, aby klientům byla poskytována podpora, pomoc a péče ze strany pracovníků tak, aby byl co nejvíce podpořen jejich dosavadní způsob života s ohledem na schopnosti a dovednosti.

Snažíme se o zachování dřívějších zvyků a rituálů klientů (účast na bohoslužbách, odpolední káva, sledování televize apod.).

Chceme zajistit hodnotný život našim klientům tak, aby odpovídal jejich potřebám a přáním. Prioritně poskytujeme pomoc osobám, které jsou plně závislé na péči jiné osoby.

Zásady poskytované sociální služby

Důstojnost seniora (klienta) – zaměstnanci dodržují a respektují Listinu základních práv a svobod, dbají na dodržování soukromí klientů a jejich oprávněných zájmů.

Respekt vůči klientům – zaměstnanci v maximální možné míře respektují potřeby a uplatnění vlastní vůle klienta, oslovujeme klienty podle jejich přání, respektujeme potřeby a zvyklosti klientů, např. používání nářečí, podporujeme naše klienty ve vzájemné komunikaci, která vede k posilování sociálních vztahů, při důležitých rozhodnutích a významných událostech může doprovázet klienta osoba, které důvěřují.

Udržení soběstačnosti klientů – zaměstnanci plně podporují soběstačnost každého klienta.
Zásada zajištění odbornosti personálu – zaměstnanci se průběžně vzdělávají, účastní se různých školení a přednášek za účelem zkvalitňování poskytované péče.

Zásada týmové spolupráce – všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce.  

Zásada nediskriminování seniora – respektování názorové, politické, náboženské svobody.

Další zásady:

 • zajištění kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem
 • plnění přání, zájmů a zálib seniorů zjištěných prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty)
 • individuální plánování průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů
 • poskytnutí pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik – úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací)
 • podpora při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní  rodinou a osobami blízkými
 • poskytování pomoci a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Služby jsou poskytovány za úhradu.

Služba dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění, obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poslání, cíle, zásady a okruh osob, kterým je služba určena, jsou zveřejněny v těchto dokumentech:

 • informační brožura Domova pro seniory Senior domy Pohoda a.s.
 • internetové stránky www.seniordomypohoda.cz
 • Registr poskytovatelů sociálních služeb
 • Katalog komunitního plánování
 • Informace v tisku

Video

Eva Motyková oslavila 101 narozeniny

Video zde: http://youtu.be/I9CqDC0Ltoo?t=10m9s

Senior domy Pohoda

 

Vítání jara - slavnostní otevření jídelny.

Video zde: http://youtu.be/YMEgaskye6I

Podkategorie