• Slide 02
 • Slide 00
 • Slide 01

logo msk


Obdrželi jsme finanční dotaci v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018, a to v dotačních titulech:

1) KSS 1/18 - Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006

V tomto dotačním titulu jsme na realizaci projektu Bezbariérové úpravy venkovního prostředí sociální služby – SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a. s. obdrželi 490 000 Kč, ze kterého byla financována úprava venkovních ploch před budovou Senior domy Pohoda Jablunkov a. s.

2) KSS 2/18 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

V tomto dotačním titulu jsme na realizaci projektu Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby – SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a. s. obdrželi 266 100 Kč, ze kterých bylo financováno:

1) Hotelový vozík pro pečovatelky
2) Dva vozíky na přepravu prádla
3) Dva chodítka pro klienty
4) Invalidní vozík pro klienty

3) KSS 4/18 Pořízení vozidla

V tomto dotačním titulu jsem na realizaci projektu Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a. s. obdrželi 247 500 Kč, ze kterých bylo financováno nové vozidlo Dacia Dokker.

Podrobnější informace:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-programu-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100877/

 

Děkujeme za finanční podporu pro rok 2019 těmto subjektům:

 • Obec Těrlicko
 • Obec Horní Lomná
 • Město Kopřivnice
 • Obec Hrádek
 • Obec Návsí
 • Město Jablunkov
 • Město Havířov
 • Obec Ropice
 • Obec Vratimov
 • Obec Bocanovice
 • Město Karviná

 

Děkujeme za finanční podporu pro rok 2018 těmto subjektům:

 • Obec Těrlicko
 • Obec Horní Lomná
 • Obec Krmelín
 • Město Kopřivnice
 • Obec Mosty u Jablunkova
 • Obec Bocanovice
 • Obec Hrádek
 • Obec Návsí
 • Obec Bystřice
 • Město Jablunkov
 • Město Havířov
 • Město Karviná
 • Obec Ropice
 • Obec Vratimov

 

Děkujeme za finanční podporu pro rok 2017 těmto subjektům:

 • Město Jablunkov
 • Obec Těrlicko
 • Obec Ropice
 • Obec Návsí
 • Obec Mosty u Jablunkova
 • Obec Hrádek
 • Obec Bystřice
 • Obec Vratimov

 

Děkujeme za finanční podporu pro rok 2016 těmto subjektům:

Dotace poskytli:Mosty u Jablunkova Návsí

 • obec Návsí
 • obec Mosty u Jablunkova