• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Poslední den v roce jsme s klienty oslavili jaksepatří.

Pro klienty bylo připraveno vánoční posezení včetně rozbalení drobných dárků, bohatého občerstvení, požehnání vánočních svátků a krátkého koncertu.

Tvoříme, vaříme, pečeme v předvánočním čase.

Předvánoční čas našim klientům zpříjemnili koncerty a představení dětí s MŠ Koňákov, na flétny nám přišli zahrát deti z PZŠ pod vedením paní učitelky Dobnerové, děti z 1.B. ZŠ Masarykovy.

V našem domově již tradičně přišel klienty potěšit Mikuláš tentokrát bez čerta zato se dvěma anděly. Než Mikuláš rozdal nadílku, andělé zazpívali klientům koledy.

Dne 29.11-30.11 jsme se zúčastnili vánočního jarmarku v centru sociálních služeb Českého Těšína.

Rok se s rokem sešel a opět se konal lampionový průvod, který přišla podpořit i paní starostka Hřebačková, také přišlo spoustu dobrovolníku i z řad Adry. Tímto všem děkujeme za účast a pomoc při organizaci.

Zavítalo k nám již potřetí Duo Rugiery se svým vystoupením, opět potlesk klientů nebral konce. Trénovali jsme pamět v soutěži Česká tajenka. Tým, který vyhrál obdržel svou výhru. Léto jsme zakončili již tradičně dožínkami, na které jsme měli připravené představení s názvem Kouzelná úroda, které secvičili aktivizační pracovnice Magda a Žaneta. Bylo připraveno občerstvení.

Hra česká tajenka

Dožínky

Pěkné počasí jsme využívaly hlavně k venkovním aktivitám, procházkám a dalším. Například jsme pořádali hry bez hranic, které si klienti maximálně užili.

Hry bez hranic

Dne 20.6.2018 jsme se zůčastnili Dne sociálních služeb, zdraví a souvisejících aktivit 2018 na náměstí ČSA v České Těšíně. Kde jsme prezentovali výrobky našich klientů a práci s nimi.

V domově probíhají pravidelně velké společenské akce jako Den Matek a vystoupení PZŠ, smažení vaječiny, vystoupení mažoretek Srdíčko z DDM Český Těšín, Taneční vystoupení flamenca. Klienti mají tyto akce velmi rádi a obohatí to jejich volný čas.

Abychom se nenudili, zahráli jsme si stolní hry.

Účastnili jsme se Workshopu.

Dali jsme se do šití, rozhodli jsme se, že ušijeme malé tašky.

Na velikonoce jsme si společně upekli beránka. Ten chutnal :-)

Před velikonocemi jsme se nenudili, tvořili jsme velikonoční zajíce, zdobili kočičky vajíčky.

Jedna z nejoblíbenějších činností našich klientů je společné kuchtění. A proč by také ne, když si na konečném výsledku mohou všichni pochutnat :-)

Zima už je skoro pryč, a aby nám bylo veseleji, vrhli jsme se do jarního tvoření. Přáníčka, srdíčka, ptáček v kleci i kytičky nám zpříjemnily nejen čas, ale i prostředí. A pomalu se začínáme připravovat i na velikonoce!

Člověče nezlob se, domino, karty či křížovky – ve všem se dá soutěžit! A v zápalu boje může člověk zapomenout i na nějaké ty bolístky. Výherci pak obdrželi sladké ceny a všichni zúčastnění si odnesli diplom.

Nový rok jsme v našem domově zahájili koncertem smíšeného pěveckého sboru Collegium Canticorum.

Nejen slovem a zpěvem je člověk živ. V průběhu ledna si naši klienti sami smažili bramborové placky. A že chutnaly!

Někdy si posedíme v kavárničce (i s pivkem), někdy se věnujeme výtvarné činnosti nebo si zahrajeme Bingo.

Dne 27.12.1017 jsme klientům rozdávali dárky, které za velkého přispění obchodního řetězce Tesca, kde byl umístěn strom přání klientů a nakupující mohli zakoupit dárek, který si daný klient přál a udělat tak něco pěkného. Klienti byli překvapeni a potěšeni zároveň.
Tímto děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

Ve středu 20. prosince 2017 se konalo posezení s našimi klienty , které proběhlo v hlavní jídelně  domova. Naše pozvání na tuto akci přijal i místní evangelický farář Mojmír Blažek, který předal lidem vánoční poselství a hudbu a zpěv už tradičně zajistil pan Milan Kantor, který vede evangelické hodiny.

Na úvod naše uživatele přivítal pan ředitel a sociální pracovnice a popřáli všem pokojné Vánoce. Zazpívali jsme si koledy, pochutnali si na chlebíčcích, cukroví a vaječném koňaku. Potěšením pro nás byly spokojené tváře klientů.

Společně s našimi klienty jsme si připomněli den sv.Mikuláše. Po rozdání malé, sladké odměny od Mikuláše proběhlo vystoupení dětí ze ZŠ s polským jazykem vyučovacím z Českého Těšína, pod vedením paní učitelky Mgr. Renaty Dobnerové. Děti si pro seniory připravily koledy jak v polském tak českém jazyce. Vystoupení bylo nádherné. Mikuláš s andělem a čertem mezitím obdarovávaly klienty na pokojích, kteří se koncertu nezůčastnily.

1.a 2. prosince 2017 se v Centru sociálních služeb Český Těšín konala tradiční, vánoční a prodejní výstava. Byli jsme pozváni abychom také prezentovali výrobky našich klientů. Zahájení výstavy  zpestřiloédno krátké představení , které secvičili senioři jmenovaného domova. Naši klienti se přišli na výstavu podívat, ať už za doprovodu prac ovn&iacu te;ků a nebo je doprovodili rodiny. Bylo to pěkné završení celoroční práce a také odstartování vánočního času.

Terapeutické panenky na volnočasových aktivitách v domově se zvláštním režimem.
Terapeutické panenky mají řadu vlastností, které je předurčují k úspěšné práci se seniory trpícími různými formami demence, stařecké senility nebo Alzheimerovy choroby.

6.11.2017 jsme i v letošním roce uspořádali v našem domově pro seniory 2.ročník lampiónového průvodu. Naše pozvání přijala i místostarostka města Český Těšín, paní Mgr. Gabriela Hřebačková. Letošní průvod natáčela regionální televize Těšínské minuty. Průvod se šel tradičně po Svojsíkové ulici, kterou lemovaly svíčky. Na klienty čekalo i překvapení v podobě ohňostroje. Po průvodu následovalo pohoštění v jídelně našeho domova, kde dle přání účastníku se nabízel punč, grog, koblihy a koláče. Pozvání přijali i rodiny, dobrovolníci z Adry, kteří nám pomohli s doprovodem našich klientů. Celková atmosféra byla pohodová.

20.října 2017 se naši senioři mohli těšit na vystoupení dětí ze ZŠ s polským jazykem vyučovacím z Českého Těšína, pod vedením paní učitelky Mgr. Renaty Dobnerové.

Usušené houby klienti použili do houbové polévky. Polévka provoněla celou místnost.

Na společné aktivitě měli klienti možnost se radovat z úrody hub. Každý zavzpomínal, jak houby sám upravoval a jaké pokrmy z nich vařil. Pak následovalo pojmenování jednotlivých hub. Houby nám hezky provoněly prostory klubovny. Někdo z klientů přebíral, čistil, někdo krájel, práce jim šla od ruky.

V pondělí 11. 9. 2017 v odpoledních hodinách v naší zahradě proběhl výcvik psů. Klienti mohli mít i osobní kontakt se psy, pohladit si je. Jednotlivé ukázky výcviku byly i s výkladem. Akce se klientům líbila.

Dne 1. září 2017 se uskutečnily v Domě seniorů Pohoda Český Těšín tradiční dožínkové slavnosti. Při této události k nám zavítalo hudební duo Jiřího Mazánka Dr. Jim.
Manželé Mazánkovi hráli a zpívali známé písně a tímto dokázali zapojit do zpěvu i seniory a vtáhnout je do celkové atmosféry. Během programu se podávalo občerstvení v podobě koláčů. Klienti byli z celkové akce velice nadšeni.

26. července 2017 k nám zavítali manželé Giancarlo ( ténorista) a Soňa ( baletka) Ruggieri . Nabízejí hudební pořady pro seniory, které jsou moderované v českém jazyce. Pan Ruggieri ač je původem Ital, v České republice žije 6 let a hovoří dobře česky.
Jejich program obsahoval velice známé italské, francouzské a španělské písně,americké písně z filmového plátna, operetní árie, neapolské populární písně a velice známou taneční hudbu ( Strauss, Smetana atd.). Jejich vystoupení bylo excelentní.

Klienti kavárničku rádi navštěvují, a tentokrát byl v nabídce i borůvkový koláč, který měl u klientů velký úspěch.

V červenci nás opět navštívila fenka Bea.

V pondělí dopoledne jsme uspořádali smažení vaječiny. Bylo krásné počasí. Letos jsme ke smažení použili 90 ks domácích vajec.Samozřejmě nechyběl špek, jarní cibulka....nebylo nikoho, kdo by odolal vůni a barvě.  Během příprav jsme si řekli něco o tradicí smažení vaječiny. A zábavu nám zajistil náš pan údržbář p.Kučera, který hrál na akordeón.

" kavárničky ", " jahodové den ", " bohoslužby", ...

V úterý proběhlo vystoupení dětí z MŠ. Děti naladily naše seniory do dobré nálady na celý den.

V pátek naše aktivizační pracovnice připravily pro naše klienty dopolední program s pouštěním obřích bublin. Klienti si mohli aktivitu sami vyzkoušet .Během společného setkání jsme zapojili klienty do házení s míčem a na konci jsem si společně zazpívali lidové písně.

Město Český Těšín uspořádalo akci Den sociálních služeb, zdraví a souvisejících aktivit 2017, která se konala dne 7.6.2017 na náměstí ČSA v době od 10.00 do 16.00 hodin. Tato akce umožnila široké veřejnosti se seznámit s širokou nabídkou činností poskytovatelů sociálních služeb a spolupracujících organizací. Naše zařízení SENIOR DOMY POHODA, Český Těšín, a.s. se také do této akce zapojilo a mohli jsme veřejnosti prezentovat služby poskytované našim klientům. Rovněž jsme prodávali upomínkové předměty a dárečky.

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě a u nás tomu nemohlo být jinak. Samozřejmostí bylo malé pohoštění pro které jsme společně upekly oblíbenou ,,margotkovou“ buchtu. K tomu všemu nám hráli pánové z hudební skupiny Jiřího Mazánka a zpívali písně našim klientům tak známé. Potlesk a nadšení z pěkného zážitku nebralo konce.

S klienty jsme neseděli za kamny, jak se říká v dubnové pranostice, ale navštívili jsme například workshop muzikoterapie, pořádaný v Centru sociálních služeb Českého Těšína, který se nám tak zalíbil, že nám ji pan ředitel objednal i k nám a bude se konat pravidelně ke spokojenosti všech zúčastněných. Dále jsme ve svátcích jara navštívili Velikonoční výstavu, na kterou nás pozval domov Sv. Josefa v Ropici, moc se nám tam líbilo. Také jsme cvičili a u toho zpívali až jsme si přivolali naši paní canisterapeutku s fenkou Beou, která nás také pravidelně navštěvuje.