• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Dnes 10.června jsme připravili  pro klienty na zahradě vaječinu na špeku s pažitkou. Klienti seděli pod stany a slunečníky a k tomu jim hrála hudba. Všichni si popovídali a moc si to užili.

Dnes 2. srpna  měli klienti v jídelně divadelní představení z Těšínského divadla. Herci klientům zahráli pohádku Obušku z pytle ven za doprovodu dřevěných loutek a písniček. Účast byla veliká a představení se klientům líbilo.

Dnes 28.července v odpoledních hodinách se klienti zůčastnili mini koncertu hraní na varhany v evangelické kapli u městského hřbitova. Klienti na tuto akci byli zavezeni autem, na místě se jim představila paní, která jim na varhany zahrála pár písní, rovněž je seznámila s historií kaple a dala prohlédnout staré dobové fotografie. Akce se vydařila a klientům se velmi líbila.

Každy měsíc ve společenské místnosti oslavujeme narozeniny těch klientů, kteří  se v  daném měsíci narodili.

Nejprve klienti lepili na barevný papír předem vytištěné přání dobré chuti se jménem, přidali vystřižené papírové ozdoby a vyřezané ozdobné okraje. Tyto se vyřezávaly speciálním strojem. Takto připravené podložky se foliovaly a na závěr zdokumentovaly. Část klientů se zaujetím vyráběla a další část se stejným zaujetím sledovala. A krásný výsledek klienti ocení vždy u oběda v jídelně.

Pravidelné bohoslužby se v našem domově  konají co 14 dní. Ve formě klasické mše svaté.
Pan farář pak navštěvuje i naše imobilní klienty,kteří o to mají zájem. O mše je v domově velký zájem.

Přes rok jsme se rozhodně nenudili, tvořili jsme z papíru a hráli společenské hry.

Je nejoblíbenější aktivitou naších klientů , klienti si upečou to, na co mají chuť (domací škvarky,koblížky, palačinky) a těší se pak na odpolední posezení u kávy. 

Dnes  4.3. 2021 jsme s klienty přesazovali jarní květiny na výzdobu domova. Netrvalo dlouho a příjemně se rozvoněly hyacinty, narcisky i prvosenky jarní. Zazelenalo se osení, ale také řeřicha, cibulky i pažitka. S radostí jsme pozorovali, jak se naše "zahrádka" rozkvetla.

Dnes tj. 29.3.2021 proběhla dopoledne v našem domově skupinová aktivita pro všechna patra na aktuální téma:
"VELIKONOČNÍ PROGRAM" - ředitel Dětské misie v ČR s manželkou připomněli klientům velikonoční zvyky, představili Velký týden z křesťanského pohledu s videoprezentací, připomněli význam Velikonoc a naději z nich plynoucí pro současnost i budoucnost, naučili klienty píseň na toto téma, předali jim brožury ke čtení a v závěru promítli krátký film připravený k právě uplynulému 30. výročí činnosti organizace Dětské misie v naší zemi. V průběhu programu byl klientům podán čaj a vyvětrána místnost. Rozloučili jsme se modlitbou a "Áronovým požehnáním" s ukazováním, kdy se klienti rovněž zapojili. Program se klientům velmi líbil.

Dnes 8.3. 2021 proběhla odpoledne v jídelně oslava MDŽ, které se zůčastnili klienti ze všech pater. Po úvodním slovu o historii tohoto svátku byla ženám přečtena básnička. Potom následovalo občerstvení v podobě hraběnčina řezu, který upekli dnes klienti z 1. a 2. patra na své aktivitě. K tomuto zákusku každý dostal kávu nebo čaj. Klienti při tom poslouchli lidové písničky a pak jsme si společně zazpívali. Nakonec dostala každá klientka na svůj svátek tulipán, který si odnesly na pokoj. Akce se velmi vydařila.

Dnes 12.3.2021 jsme se spojili všechny patra a měli jsme první lekci keramiky. Klienti se seznámili s keramickou hlínou, dostali informace o tvoření, vypalování, glazování a vlastnostech hlíny. Klienti dostali ke zpracování hlínu, ze které tvořili co nejmenší kuličky a z těch následně tvarovali mističky podle formy. Klienty práce velmi bavila. Někteří s jen dívali na to, jak s hlínou pracují jiní.

Dnes 15.2. 2021 se pro všechny patra uskutečnil v jídelně Masopust. Klienti měli na jídlo bohaté občerstvení se zabíjačkovými pochoutkami a koblihu. Na pití měli na výběr pivo nebo birell. Klientům byl na úvod přečten úryvek z knížky České zvyky a tradice o Masopustním veselí. Klienti si u jídla povídali a poslouchali dechovou muziku. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali. Akce se povedla a klientům se velmi líbila.

"KŘESŤANSKÉ OKÉNKO" pro všechny klienty v našem domově máme každé pondělí, dnes to bylo na téma:" Postní období - od kdy Ježíš počítá s křížem". Kromě úvahy a písní, které klienti se zájmem vyslechli, obdrželi celý text v tištěné podobě. Zapojili se ve společné písni i s ukazováním, modlitbě "Otče náš" a "Áronově požehnání".

Každý pátek se naši klienti zůčastňují " ZPÍVÁNEK " v jídelně. Například 19.3. byly na téma jaro a Josef.

Začínáme obvykle rytmickým cvičením a kanónem "Bejvávalo", který každý týden procvičujeme na 2 skupiny. Už nám to docela ladí.

Poté následovaly informace ohledně přicházejícího jara od AP Zuzky, písně z You Tube od Šauerové, Uhlíře, Mládka na stejné téma a krátký referát o jarní rovnodennosti od AP Nikol.

V další části se zapojili všichni klienti (v počtu 30) společnými písničkami na stejné téma i s doprovodem rytmických nástrojů

Poslední blok byl věnován svátku "Josefa" s informacemi o původu jména, variantách, odvozeninách, významných nositelích, který připravila AP Nikol a zazněla známá píseň Ivana Mládka "Jožin"

Na rozloučenou jsme vyslechli báseň,kterou přednesla AP Zuzka.

O hudbu a moderování se starala AP Lilie.

Každý čtvrtek dopoledne pečeme s klienty z 1. a 2. patra nějaký koláč a po obědě si ho společně vychutnáme na "KAVÁRNIČCE". Přípravy se zúčastňují nejen ženy - pekařky, ale i muži a jde jim to velmi dobře. Hlavní věc je, že si užijeme trochu legrace, něco dobrého připravíme, těšíme se z výsledku práce, jakož i z vůně, která se line celým domovem. A tady jsou naše výsledky, posuďte sami.

V rámci projektu "Ježíškova vnoučata" jsme pro klienty dostali hydroponní květináče a tak jsme se pustili do pěstování bylinek pouze na vodě. Je to pro nás úplně nová technika, ale jsme zvědavé na výsledek. Nejprve jsme si řádně přečetly návod, pak jsme naplnily zásobníčky vodou, semínka zasely na připravenou hmotu, vložily do vody, přikryly skleněným víčkem (jak pařeniště) a celý květináč postavily na poličku do polostínu. Asi po 10 dnech vyrašila malá bylinka - máta. Víčko jsme odkryly, do vody přidaly hnojivo a nad bylinkou zapojily světlo, které je naprogramováno na denní i noční režim. Opět nám nezbývá, než čekat, jak nám bylinka poroste. Každý den jí sledujeme a je to velmi zajímavé. Celý náš pokus postupně dokumentujeme a věříme, že si z ní jednou připravíme bylinkový čaj.

Krásné, slunečné počasí nás láká ven a proto s klienty chodíme na procházky, cvičíme na čerstvém vzduchu a občas grilujeme. K tomu si zazpíváme a hned nám je veselo.

Nákupy v našem domově jsou prioritně pro imobilní klienty a klienty bez rodinných příslušníků, ale v této nelehké době se snažíme klientům plnit každé přání a proto vždy v úterý odpoledne vyrážíme na nákupy. Zkrátka jeden košík nestačí :-)

Životní jubileum je významná událost na kterou se všichni velice těšíme a proto na přání klientky byla uspořádána oslava dle jejích představ.

V době koronavirové jsme se s klienty snažili těžké chvíle a odloučení od rodin překonat různými aktivitami a všemožně klienty potěšit a rozveselit. Tvořením, pečením, vařením, tréninkem paměti a společenskými hrami. Vše mělo větší intenzitu než obvykle, více jsme se semkli a pomáhali si mezi sebou hlavně psychickou podporou. Také jsme využívali moderní technologie ke komunikaci s nejbližšími. Zkrátka s úsměvem jde všechno líp.

Dne 19. února se konal u nás v domově seniorský bál, který si všichni účastníci náramně užili. Nechyběl kulturní zážitek v podobě profesionálních dětských tanečníků a mistrů v latinskoamerických tancích Tobias Ottner a Karolína Jelínková, dále také klasická tombola a krátká ukázka charlestonu.

V únoru pro nás restaurace Malcovna uspořádala oběd, který jsme pojali čistě jako ,,pánskou jízdu,,.

Odpolední posezení v báječné kavárně U Štefánika v Českém Těšíně.

Třída MŠ Koňákov si pod vedením p. učitelky Kajzarové a ochotné p. ředitelky Smigové připravila pro naše seniory pohádku Dvanáct měsíčků. Děti byli okouzlující a některé ,,babičky,, jak jim děti říkali, se ujali i oblékání dětí po skončení akce.

Díky tomuto projektu a lidem kteří se do něj zapojili mohli naši klienti dostat dárek k vánocům, který si opravdu přáli. Patřil mezi ně například kouzelník, nebo zabijačkové hody od řeznictví u Bobra, také sluchátka k televizi nebo mimo jiné klávesy na kterých si zavzpomínají klienti, že kdysi hráli, ale učí se na nich i aktivizační pracovnice, které mají tak hezký doprovod ke zpěvu a jsou nedílnou součástí biblických hodin. Děkujeme všem co udělali radost našim seniorům.

S klienty jsme se zúčastnily ocenění dobrovolníků Adry, kde jsme podpořili a poděkovali našim dobrovolníkům, kteří docházejí za našimi klienty do domova. Hned na druhý den se konala vánoční kavárnička s Adrou.

Ve dnech 28.-29. 11 jsme opět navštívili prodejní výstavu, kde jsme úspěšně prezentovali výrobky našich klientů.

Lampionový průvod se konal poslední říjnový den, počasí nám přálo a proto se letošní ročník opět vydařil, pro všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení a atmosféra byla v rodinném duchu.

Již tradičně se v našem domově konaly dožínky , které zahájil se svým požehnáním pastor z evangelické církve. Hlavním programem nás potěšily Havířovské babky, které u nás byly již podruhé a opět měly skvělý repertoár. Připraveno bylo i bohaté občerstvení a celé dopoledne bylo veselo.

Pravidelně s klienty pořádáme společná cvičení, na které se vždy velmi teší. Vždy se snažíme přijít s nečím novým, například tanec s šátky, používáme hudební nástroje, míče apod.

Nezapomínáme ani na individuální potřeby klientů a proto se jim snažíme splnit jejich přání jít třeba na pivo, nebo na prohlídku Těšínského náměstí. Někdy je navštíví zvířecí přátelé apod.

Klientům jsme připravily havajské posezení, aby se naladili na přicházející léto a mohli si vyzkoušet různé druhy melounů a osvěžit se nealko mojitem.

V průběhu roku nás navštěvují děti a studenti, kteří vždy zpestří našim klientům pobyt v domově svou energií a nadšením pro dobrou věc. Radost je oboustranná. Naši klienti, že mohou být mezi mladými a děti potěší potlesk a malá odměna.

K velké radosti, nadšení i úžasu klientů nás navštívil terapeutický poník Sofinka, která vykouzlila úsměv na každé tváři. Klienti si Sofinku mohli vykartáčovat, vyčesat jí hřívu a zcela imobilní klienty navštívila Sofinka přímo u postele. Pro mnohé to byl první kontakt s poníkem a celý domov se jí odvděčil pamlskem v podobě svazků čerstvé mrkve.

Jako každý rok i letos se klienti nemohli dočkat voňavé smaženice na špeku s cibulkou. K tomu jim hrála tahací harmonika. Počasí vyšlo a všichni si pochutnali.

S klienty hodně využíváme k vaření a pečení sezonní ovoce a plody rostoucí v blízkosti domova, např. bezinky. Z kterých jsme uvařili výborný sirup.

Venku se nám pokazilo počasí a proto jsme si uspořádali karaoke, pro mnohé zpívat do mikrofonu byla výzva a ostatní je za odvahu odměnili potleskem.

Jelikož nám vyšlo krásné počasí, svítilo sluníčko a pampelišky byly v plném květu poseděli jsme venku a jarní kvítí nás inspirovalo i k tvorbě.

Přípravy na letošní velikonoce byli velkolepé, navštívili jsme i velikonoční výstavu. Atmosféru svátků jara jsme si náležitě užili.

Příprava na očekávané jaro je v plném proudu, klientům udělalo nejvíc radosti sázení jarních květin, které ozdobily a provoněly nejen společenské místnosti.

Narozeninovou oslavu uspořádáme na přání klienta nebo jejich rodin.

Letos proběhl první ročník Masopustu, tímto jsme se oficiálně rozloučili se zimou, a nastolili předvelikonoční půst a jak jinak než hodokvasem, který k masopustu patří, scénku o masopustním medvědovi si připravili naše aktivizační pracovnice a dobrovolnicí s Adry, slečnou Jůlinkou. Všichni jsme strávili hezké odpoledne a už se těšíme na další ročník.

Zima našim klientům příjde již dlouhá a tak si zpříjemňujeme čekání na jarní počasí společnými hrami a přednáškami například o rybářství a Novém Zélandu.

Poslední den v roce jsme s klienty oslavili jaksepatří.

Pro klienty bylo připraveno vánoční posezení včetně rozbalení drobných dárků, bohatého občerstvení, požehnání vánočních svátků a krátkého koncertu.

Tvoříme, vaříme, pečeme v předvánočním čase.

Předvánoční čas našim klientům zpříjemnili koncerty a představení dětí s MŠ Koňákov, na flétny nám přišli zahrát deti z PZŠ pod vedením paní učitelky Dobnerové, děti z 1.B. ZŠ Masarykovy.

V našem domově již tradičně přišel klienty potěšit Mikuláš tentokrát bez čerta zato se dvěma anděly. Než Mikuláš rozdal nadílku, andělé zazpívali klientům koledy.

Dne 29.11-30.11 jsme se zúčastnili vánočního jarmarku v centru sociálních služeb Českého Těšína.

Rok se s rokem sešel a opět se konal lampionový průvod, který přišla podpořit i paní starostka Hřebačková, také přišlo spoustu dobrovolníku i z řad Adry. Tímto všem děkujeme za účast a pomoc při organizaci.

Zavítalo k nám již potřetí Duo Rugiery se svým vystoupením, opět potlesk klientů nebral konce. Trénovali jsme pamět v soutěži Česká tajenka. Tým, který vyhrál obdržel svou výhru. Léto jsme zakončili již tradičně dožínkami, na které jsme měli připravené představení s názvem Kouzelná úroda, které secvičili aktivizační pracovnice Magda a Žaneta. Bylo připraveno občerstvení.

Hra česká tajenka

Dožínky

Pěkné počasí jsme využívaly hlavně k venkovním aktivitám, procházkám a dalším. Například jsme pořádali hry bez hranic, které si klienti maximálně užili.

Hry bez hranic

Dne 20.6.2018 jsme se zůčastnili Dne sociálních služeb, zdraví a souvisejících aktivit 2018 na náměstí ČSA v České Těšíně. Kde jsme prezentovali výrobky našich klientů a práci s nimi.

V domově probíhají pravidelně velké společenské akce jako Den Matek a vystoupení PZŠ, smažení vaječiny, vystoupení mažoretek Srdíčko z DDM Český Těšín, Taneční vystoupení flamenca. Klienti mají tyto akce velmi rádi a obohatí to jejich volný čas.