• Slide 07
 • Slide 08
 • Slide 08
 • Slide 12
 • Slide 09
 • Slide 11

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby nad 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění – osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence a osoby s kombinovaným postižením.

Osoby s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji.

 

POSLÁNÍ

Chceme zajistit hodnotný život našim klientům tak, aby odpovídal jejich potřebám a přáním. Poskytujme pomoc osobám, které jsou plně závislé na péči jiné osoby, a které vyžadují každodenní pomoc, dohled či péči a nejsou schopny si samy ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby.

 

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • podpora dosavadního života s ohledem na schopnosti a dovednosti každého klienta
 • vytváření podmínek pro dřívější zvyky a rituály
 • zajištění hodnotného života našim uživatelům tak, aby odpovídal jejich potřebám a přáním
 • spolupráce s rodinami klienta
 • posilování přirozených sociálních vazeb klienta
 • využívání, v co největší míře, místních zdrojů
 • vytváření otevřeného, přátelského prostředí bez předsudků a bez ohrožení sociální izolací
 • podpora rozhodování uživatele o sobě
 • vytváření kvalitního a profesionálního týmu zaměstnanců

 

KOMU NAŠE SLUŽBY NEJSOU URČENY

 • osobám, které nesplňují věkovou hranici pro danou službu
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé
 • poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které mají epidemiologicky závažnou diagnózu a vyžadují karanténní opatření
 • osobám, které trpí akutní závislostí na alkoholu a návykových látkách s výjimkou nikotinismu
 • osobám se schizofrenií, organickým psychosyndromem, s mentální retardací a s Downovým syndromem
 • osobám hluchoněmým, hluchoslepým, nevidomým, slepým, hluchým s výjimkou osob se zbytky zraku nebo sluchu
 • osobám, které vyžadují poskytnutí jiné sociální služby

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • důstojnost seniora
 • respekt vůči klienta
 • udržení soběstačnosti klienta
 • zásada zajištění odbornosti personálu
 • zásada týmové spolupráce
 • zásada nediskriminování lidí

KAPACITA

 • Domov se zvláštním režimem – 42 lůžek

 

ÚHRADA

 • Ubytování = 210 Kč / za os. na den
 • Stravování = 170 Kč / za os. na den
 • Příspěvek na péči

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • ubytování ve dvoulůžkových pokojích
 • celodenní strava
 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla
 • poskytování zdravotní péče
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí
 • bohoslužby