• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Pravidelně s klienty pořádáme společná cvičení, na které se vždy velmi teší. Vždy se snažíme přijít s nečím novým, například tanec s šátky, používáme hudební nástroje, míče apod.