• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06

Domov se zvláštním režimem - Český Těšín

Posláním domova se zvláštním režimem SENIOR DOMŮ POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. je poskytovat služby osobám s různými typy demence a se symptomy demence, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Usilujeme o co nejdelší zachování jejich dosavadních schopností a dovedností a důstojné prožití této etapy života se zajištěním pocitu bezpečí.

V souvislosti se stupněm závislosti na poskytované službě jsou cíle naší služby definovány takto:

 • Upevnit či rozvinout stávající schopnosti klienta potřebné pro běžný život.
 • Posilovat a udržovat vzájemné vztahy s rodinou a přáteli, zamezit tak tím izolaci klientů.
 • Dožít v důstojném a bezpečném prostředí bez osamění.
 • Rozvíjet spolupráci s dalšími návaznými zdroji.
 • Rozvíjet uspokojování individuálních potřeb klientů služby.

Cílovou skupinou jsou osoby od 50 let věku s demencí a se symptomy demence, které mají z důvodu tohoto onemocnění sníženou soběstačnost a jejich zdravotní a sociální stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou již nelze zajistit v domácím prostředí. Služba domov se zvláštním režimem je určena osobám z celého Moravskoslezského kraje.

Pobytová služba domova se zvláštním režimem není určena:

 • osobám mladším 50 let
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s epidemiologicky závažnou diagnózou vyžadující karanténní opatření (TBC, HIV pozitivní, MRSA, Virová hepatitida, Scrabies)
 • osobám hluchoněmým, hluchoslepým
 • osobám s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie, organický psychosyndrom…),
 • osobám s mentální retardací a s Downovým syndromem
 • osobám, u kterých se vyskytuje chování, které by ohrožovalo bezpečí ostatních klientů i jejich vlastní bezpečí.