• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Český Těšín

Posláním domova pro seniory SENIOR DOMŮ POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. je poskytovat seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu celodenní podporu a péči prostřednictvím pobytové sociální služby. Společně se seniory usilujeme o zachování a udržení jejich dosavadních schopností a dovedností a o prožití důstojného a v rámci jejich možností i aktivního života.

Cílem služby je, aby klientům byla poskytována podpora, pomoc a péče ze strany zaměstnanců tak, aby byl co nejvíce podpořen jejich dosavadní způsob života s ohledem na stávající schopnosti a dovednosti.
Snažíme se o zachování dřívějších zvyků a rituálů klientů (účast na bohoslužbách, odpolední káva, sledování televize apod.). Chceme zajistit hodnotný život našim klientům tak, aby odpovídal jejich potřebám a přáním. Prioritně poskytujme pomoc osobám, které jsou plně závislé na péči jiné osoby.

Cílovou skupinou klientů jsou senioři od 60 let věku, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pomoc druhé osoby, případně odpovídající péči již nelze zajistit v domácím prostředí. Služba domova pro seniory je určena seniorům z celého Moravskoslezského kraje.

Pobytová služba domova pro seniory není určena:

  • osobám mladším 60 let
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení- osobám s epidemiologicky závažnou diagnózou vyžadující karanténní opatření (TBC, HIV pozitivní, MRSA, Virová hepatitida, Scrabies)
  • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, např. osoby se závažnými psychiatrickými onemocněními
  • osobám hluchoněmým, hluchoslepým
  • osobám, které vyžadují poskytnutí jiné sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem nebo jiné veřejné služby)