• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06

CENÍK NÁKLADŮ NA UBYTOVÁNÍ

1. Náklady za ubytování a užívání bytu:

210 Kč denně na osobu, z čehož:

 • částka ve výši 180 Kč tvoří nájemné za užívání Bytu a
 • částka ve výši 30 Kč tvoří paušální náhradu za služby spojené s užíváním Bytu a Bytového domu,

Ubytování zahrnuje následující služby s nájmem Bytu spojené (služby spojené s užíváním Bytu a Bytového domu): topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, žehlení, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.

Zaplacená úhrada za ubytování se po dobu nepřítomnosti KlientaNájemce nevrací.

2. Náklady na stravování:

170 Kč denně na osobu, z čehož činí:

 • 39 Kč - Snídaně
 • 75 Kč - Oběd
 • 11 Kč - Svačina
 • 45 Kč - Večeře

3. Fakultativní služby:

 • Pronájem kabelové přípojky TV 180 Kč / 1 televizní přijímač (pokud užívají dva klienti společný pokoj, částka se dělí na polovinu, tj. 90 Kč / klienta).
 • Poplatek za užívání elektrického spotřebiče na pokoji – 50 Kč / 1 spotřebič
 • Zajištění dopravy včetně doprovodu uživatele k odborným lékařům